مراحل مشاوره و راه اندازی کسب و کار آنلاین: گروه سیستمهای هوشمندسپانو

برگزاری یک جلسه (حضوری یا آموزش مجازی)

بررسی کسب و کار شما و براورد سرمایه مورد نیاز

بررسی قابلیت اجرایی شدن کسب و کار شما به صورت آنلاین

با توجه به بودجه شما بهترین راه کار چیست

معرفی روش های تبلیغات موثر برای کسب و کار شما

معرفی سایت ها و شبکه های تبلیغاتی مناسب برای کسب و کار شما

معرفی بهترین و ارزانترین cms تخصصی برای کسب و کار شما

بیان ویژگی های فنی که برای سایت شما مورد نیاز میباشد

پایش و آمار گیری علمی از پیشرفت کار شما

مقالات مرتبط با طراحی وبسایت، تبلیغات آنلاین و تکنولوژی های تحت وب